فاطيما بهارمست من خوب می د‌ونم چجوری میشه با کوچه پس کوچه ها یه عمر از همه چی فرار کرد، من خوب بلدم فرار کنم، واسه همینه زیاد می خوابم.

توارد

کاری از علی نورانی 
تهیه کننده : سارا حدادی

بازیگران : فاطیما بهارمست ،صالح علوی زاده 
سالن کوچک مولوی 
ساعت ۱۸ 
تهیه بلیط از تیوال

#تئاتر #مولوى #با_گوشى_خاموش_تئاتر_ببينيم #توارد #تئاتر_ببینیم class=
من خوب می د‌ونم چجوری میشه با کوچه پس کوچه ها یه عمر از همه چی فرار کرد، من خوب بلدم فرار کنم، واسه همینه زیاد می خوابم. توارد کاری از علی نورانی تهیه کننده : سارا حدادی بازیگران : فاطیما بهارمست ،صالح علوی زاده سالن کوچک مولوی ساعت ۱۸ تهیه بلیط از تیوال #تئاتر #مولوى #با_گوشى_خاموش_تئاتر_ببينيم #توارد #تئاتر_ببینیمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران