الهام پاوه نژاد .
🖤🖤🖤🖤
اول صبح که به خاطر کسالت مادرم در بیمارستان، فرصت می‌کنم اخبار را پیگیری کنم این خبر آتش به دل و جانم می زند:
#ماتیار دوساله از آسیب‌های سرما در منطقه زلزله زده جان داد... در فرمش نوشته جنسیت آقا اما آقا نشده بود.. طفلکی بود  که هنوز معنای آرزو را نمی‌دانست حتی معنی آقا و خانوم را اما بی‌شک والدینش دامادی او را حتی در رویاهای شیرین این دوسالش دیدند.
آخ که کجایند نمایندگانی که به جای تمرکز انرژی،توانایی‌هایشان و انجام وظایفشان در منطقه،من/ مارا به اختلاس و حاشیه‌سازی متهم کردند؟ 
می‌دانم به دلیل پس لرزه‌ها و فصل بارش، امکان شروع سازندگی تا بهار نخواهد بود پس چند ماتیار تاوان کمبودهاست ؟ چقدر به مسیج‌هایی که هنوز از من / ما کمک می‌خواهند باید بگوییم شرمنده‌؟ چقدر به من/ ما بگویند چرا فراموش کردین؟ مگر توان منِ شهروند چقدر هست؟ کل اعتبار زندگیم اعتمادی شد که از آن در جمع‌آوری کمک های غیرنقدی  ونقدی محدودی استفاده کردم و چندین بار گزارش آن را هم منتشر کردم... مگر من و امثال ما توان ساخت و‌ ساز و سامان‌دهی داریم؟ #نرگس_کلباسی عزیز با تمام تجربه‌ها و توانایی‌هایش فقط چهار، فقط چهار  روستا را توانسته درست و عالی مدیریت و حمایت کند.من کجای این معادله می‌توانم باشم جز همین کارهای کوچک ؟ 
پست گذاشتن من برای #زلزله ، هوای #اهواز و #سنندج و #ایلام چه کمکی می کند؟ به حقیقت قسم که من/ ما انسانیم با توانایی محدود که عاشق مردم و وطنمانیم... بی تفاوت نیستیم اما خسارت و آسیب‌های این چنینی پشتیبانی‌های اصولی و بنیادی می‌خواهد.
.
مادرم حتی در بستر کسالت نگران خوراک و استراحت و سلامتی  من و خواهرم هست، من نگران دخترم... #من_یک_مادرم .. می‌دانم مادر ماتیار چه حالیست....🖤🖤🖤
.
به قول #فروغ_فرخزاد :
چقدر باید پرداخت کرد؟
.
#الهام_پاوه_نژاد #بازیگر #زلزله_کرمانشاه #وطن class=
. 🖤🖤🖤🖤 اول صبح که به خاطر کسالت مادرم در بیمارستان، فرصت می‌کنم اخبار را پیگیری کنم این خبر آتش به دل و جانم می زند: #ماتیار دوساله از آسیب‌های سرما در منطقه زلزله زده جان داد... در فرمش نوشته جنسیت آقا اما آقا نشده بود.. طفلکی بود که هنوز معنای آرزو را نمی‌دانست حتی معنی آقا و خانوم را اما بی‌شک والدینش دامادی او را حتی در رویاهای شیرین این دوسالش دیدند. آخ که کجایند نمایندگانی که به جای تمرکز انرژی،توانایی‌هایشان و انجام وظایفشان در منطقه،من/ مارا به اختلاس و حاشیه‌سازی متهم کردند؟ می‌دانم به دلیل پس لرزه‌ها و فصل بارش، امکان شروع سازندگی تا بهار نخواهد بود پس چند ماتیار تاوان کمبودهاست ؟ چقدر به مسیج‌هایی که هنوز از من / ما کمک می‌خواهند باید بگوییم شرمنده‌؟ چقدر به من/ ما بگویند چرا فراموش کردین؟ مگر توان منِ شهروند چقدر هست؟ کل اعتبار زندگیم اعتمادی شد که از آن در جمع‌آوری کمک های غیرنقدی ونقدی محدودی استفاده کردم و چندین بار گزارش آن را هم منتشر کردم... مگر من و امثال ما توان ساخت و‌ ساز و سامان‌دهی داریم؟ #نرگس_کلباسی عزیز با تمام تجربه‌ها و توانایی‌هایش فقط چهار، فقط چهار روستا را توانسته درست و عالی مدیریت و حمایت کند.من کجای این معادله می‌توانم باشم جز همین کارهای کوچک ؟ پست گذاشتن من برای #زلزله ، هوای #اهواز و #سنندج و #ایلام چه کمکی می کند؟ به حقیقت قسم که من/ ما انسانیم با توانایی محدود که عاشق مردم و وطنمانیم... بی تفاوت نیستیم اما خسارت و آسیب‌های این چنینی پشتیبانی‌های اصولی و بنیادی می‌خواهد. . مادرم حتی در بستر کسالت نگران خوراک و استراحت و سلامتی من و خواهرم هست، من نگران دخترم... #من_یک_مادرم .. می‌دانم مادر ماتیار چه حالیست....🖤🖤🖤 . به قول #فروغ_فرخزاد : چقدر باید پرداخت کرد؟ . #الهام_پاوه_نژاد #بازیگر #زلزله_کرمانشاه #وطنثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران