شراره رخام عكس از سيد علي صانعي نازنين ( پشت صحنه فيلم ) ⬛️ ۱۵ قانونِ خوشبختی

۱- موهبتهای خود را شمارش کنید نه مشکلاتتان را...
۲- در لحظه زندگی کنید.
۳- بگویید دوستت دارم
۴- بخشنده باشید نه گیرنده
۵- درهرچیزی و هرکسی خوبی ها را جستجو کنید.
۶- هر روز دعا کنید.
۷- هر روز حداقل یک کار خوب انجام دهید.
۸- در زندگی اولویت  داشته باشید
۹- اجازه ندهید مسائل کوچک و خیالی شما را آزار دهد.
۱۰- عادت همین الان انجامش بده را تمرین کنید.
۱۱- زندگیتان را با خوبی پر کنید.
۱۲- خندیدن و گریه کردن را بیاموزید.
۱۳- لبخند بزنید تا دنیا به شما لبخند بزند.
۱۴- از هیچ چیز یا هیچ کس نترسید.
۱۵ - در سختی ها به خدا توکل کنید. class=
عكس از سيد علي صانعي نازنين ( پشت صحنه فيلم ) ⬛️ ۱۵ قانونِ خوشبختی ۱- موهبتهای خود را شمارش کنید نه مشکلاتتان را... ۲- در لحظه زندگی کنید. ۳- بگویید دوستت دارم ۴- بخشنده باشید نه گیرنده ۵- درهرچیزی و هرکسی خوبی ها را جستجو کنید. ۶- هر روز دعا کنید. ۷- هر روز حداقل یک کار خوب انجام دهید. ۸- در زندگی اولویت داشته باشید ۹- اجازه ندهید مسائل کوچک و خیالی شما را آزار دهد. ۱۰- عادت همین الان انجامش بده را تمرین کنید. ۱۱- زندگیتان را با خوبی پر کنید. ۱۲- خندیدن و گریه کردن را بیاموزید. ۱۳- لبخند بزنید تا دنیا به شما لبخند بزند. ۱۴- از هیچ چیز یا هیچ کس نترسید. ۱۵ - در سختی ها به خدا توکل کنید.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران