شراره رخام گاهی می‌نشینیم به آدم ها فکر می‌کنيم
به آن ها که دیگر نداریمشان یا ندارندمان!
به آن هایی که زخم های بدی زدند و رفتند
یا آن هایی که زخم های بدی زدند و رفتیم ...
اما حالا که فکر می‌کنیم می‌بینیم آن قدرها هم بد نبوده اند، آن قدر ها هم رفتن لازم نبود ...
بعد دلتنگشان می‌شویم. از کجا معلوم ! شاید آن ها هم دلتنگمان می‌شوند ... اما خودمان درون خودمان می‌‌مانیم ... بدونِ اینکه بگوییم چقدر بودن همدیگر را می‌خواهیم ... میدانی؟
رفتن تو هم همینجور است
رفتن من هم همینجور ...
زمان آدم ها را عاشقتر می‌کند ... متن از #مريم_قهرمانلو 
عكس از غلامرضا خليفه نازنين
#شراره_رخام class=
گاهی می‌نشینیم به آدم ها فکر می‌کنيم به آن ها که دیگر نداریمشان یا ندارندمان! به آن هایی که زخم های بدی زدند و رفتند یا آن هایی که زخم های بدی زدند و رفتیم ... اما حالا که فکر می‌کنیم می‌بینیم آن قدرها هم بد نبوده اند، آن قدر ها هم رفتن لازم نبود ... بعد دلتنگشان می‌شویم. از کجا معلوم ! شاید آن ها هم دلتنگمان می‌شوند ... اما خودمان درون خودمان می‌‌مانیم ... بدونِ اینکه بگوییم چقدر بودن همدیگر را می‌خواهیم ... میدانی؟ رفتن تو هم همینجور است رفتن من هم همینجور ... زمان آدم ها را عاشقتر می‌کند ... متن از #مريم_قهرمانلو عكس از غلامرضا خليفه نازنين #شراره_رخامثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران