لیلا برخورداری سولماز عزيز و مهربونم، از دست دادن مادر غم بزرگيه، هيچ چيز و هيچ كس نميتونه جايگزين مادر بشه، شاهد بودم و ديدم كه روزها و شبهاي بسياري در كنار درد و رنج مادر مهربونت ، درد كشيدي اما هميشه محكم و استوار بودي...😔
ميدونم كلمات من شايد نتونه ذره اي از عشق و مهر تو و الناز و خانواده عزيزت، به مادر رو بيان كنه، يا شايد نتونم غمي رو كه الان تو وجودت رخنه كرده اون طور كه بايد درك كنم، اما بدون كه تو غمِ تو و عزيزانت شريكم و رنجتو احساس ميكنم و ببخش كه تو اين روزهاي بد، اون طور كه لازم و شايسته است نتونستم كنارت باشم و تسلي خاطرت باشم عزيز دلم...🙏😔 پ.ن: اين عكس رو انتخاب كردم چون تو روزي بود كه تو خيلي خوشحال بودي، روزِ به دنيا آمدنت و روزي كه مادر عزيز و مهربونت هم در كنارمون بود... ميدوني و مطمئنم كه روح عزيزش هم هميشه در كنارمون خواهد بود، برات آرزوي آرامش دارم.🙏❤️ class=
سولماز عزيز و مهربونم، از دست دادن مادر غم بزرگيه، هيچ چيز و هيچ كس نميتونه جايگزين مادر بشه، شاهد بودم و ديدم كه روزها و شبهاي بسياري در كنار درد و رنج مادر مهربونت ، درد كشيدي اما هميشه محكم و استوار بودي...😔 ميدونم كلمات من شايد نتونه ذره اي از عشق و مهر تو و الناز و خانواده عزيزت، به مادر رو بيان كنه، يا شايد نتونم غمي رو كه الان تو وجودت رخنه كرده اون طور كه بايد درك كنم، اما بدون كه تو غمِ تو و عزيزانت شريكم و رنجتو احساس ميكنم و ببخش كه تو اين روزهاي بد، اون طور كه لازم و شايسته است نتونستم كنارت باشم و تسلي خاطرت باشم عزيز دلم...🙏😔 پ.ن: اين عكس رو انتخاب كردم چون تو روزي بود كه تو خيلي خوشحال بودي، روزِ به دنيا آمدنت و روزي كه مادر عزيز و مهربونت هم در كنارمون بود... ميدوني و مطمئنم كه روح عزيزش هم هميشه در كنارمون خواهد بود، برات آرزوي آرامش دارم.🙏❤️ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران