لیلا برخورداری #کنسرت گروه قمر
سرپرست و آهنگساز #نويد دهقان 
خواننده#مصطفى جلالى پور 
#تالاروحدت 
١٩آذر

ساعت: •٢١:٣
#موسيقى #سنتى#اصيل ايرانى #آوازايرانى class=
#کنسرت گروه قمر سرپرست و آهنگساز #نويد دهقان خواننده#مصطفى جلالى پور #تالاروحدت ١٩آذر ساعت: •٢١:٣ #موسيقى #سنتى#اصيل ايرانى #آوازايرانىثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران