لیلا برخورداری ای کسانیکه خوب می دانم برایتان هیچ اهمیتی ندارد که چنین #سازه و #معماری زیبا و بینظیری در #استان_لرستان فرو ریزد، برای ما که #ملت بی همتایی هستیم فراوان مهم است...
توجه کنید وگرنه بلدیم امضا جمع کنیم و کاری کنیم کارستان؛
همانطور که برای خلیج فارس جمع کردیم و همانطور که اینهمه تا این لحظه به داد زلزله زدگان غرب #ایران رسیدیم...البته در کنار شما!
.
🔴#قلعه_فلک_الافلاک #خرم_آباد شوربختانه در #خطر ریزش قرار دارد. خواهشمندیم برای #پشتیبانی از این #اثر_ملی این تصویر را به اشتراک بگذارید و رسیدگی به این #بنا را به یک خواسته ملی بدل کنید.
.
#پویش_ملی_حامیان_فلک_الافلاک class=
ای کسانیکه خوب می دانم برایتان هیچ اهمیتی ندارد که چنین #سازه و #معماری زیبا و بینظیری در #استان_لرستان فرو ریزد، برای ما که #ملت بی همتایی هستیم فراوان مهم است... توجه کنید وگرنه بلدیم امضا جمع کنیم و کاری کنیم کارستان؛ همانطور که برای خلیج فارس جمع کردیم و همانطور که اینهمه تا این لحظه به داد زلزله زدگان غرب #ایران رسیدیم...البته در کنار شما! . 🔴#قلعه_فلک_الافلاک #خرم_آباد شوربختانه در #خطر ریزش قرار دارد. خواهشمندیم برای #پشتیبانی از این #اثر_ملی این تصویر را به اشتراک بگذارید و رسیدگی به این #بنا را به یک خواسته ملی بدل کنید. . #پویش_ملی_حامیان_فلک_الافلاکثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران