لیلا برخورداری میرا نام داستان بلندی است از کریستوفر فرانک فرانسوی که توسط لیلی گلستان به فارسی ترجمه شده است.نویسنده در این کتاب نظامی توتالیتر و پادآرمان شهر یا همان مدینه فاسده ای را به تصویر می کشد که در آن هر گونه فردیت و زندگی خصوصی حتی در خصوصی ترین جنبه های آن از جمله روابط جنسی عملا تقبیح شده است.فرانک داستانی علمی-تخیلی و در عین حال داستانی سوررئالیستی را روایت می کند که در آن اصالت با جمع است و نه فرد.

#ليلا_برخورداري 
#معرفي_كتاب_هفته
#همه_با_هم_كتاب_بخوانيم 
#كتاب_و_كتابخواني
#ميرا class=
میرا نام داستان بلندی است از کریستوفر فرانک فرانسوی که توسط لیلی گلستان به فارسی ترجمه شده است.نویسنده در این کتاب نظامی توتالیتر و پادآرمان شهر یا همان مدینه فاسده ای را به تصویر می کشد که در آن هر گونه فردیت و زندگی خصوصی حتی در خصوصی ترین جنبه های آن از جمله روابط جنسی عملا تقبیح شده است.فرانک داستانی علمی-تخیلی و در عین حال داستانی سوررئالیستی را روایت می کند که در آن اصالت با جمع است و نه فرد. #ليلا_برخورداري #معرفي_كتاب_هفته #همه_با_هم_كتاب_بخوانيم #كتاب_و_كتابخواني #ميراثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران