لیلا برخورداری میانِ آفتاب‌های همیشه
‎زیباییِ تو
‎ لنگری‌ست ‎

نگاهت
‎ شکستِ ستم‌گری‌ست ‎
و چشمانت با من گفتند
‎که فردا
‎روزِ دیگری‌ست... ‎

احمد شاملو

#ليلا_برخورداري
#احمد_شاملو
#شعر class=
میانِ آفتاب‌های همیشه ‎زیباییِ تو ‎ لنگری‌ست ‎ نگاهت ‎ شکستِ ستم‌گری‌ست ‎ و چشمانت با من گفتند ‎که فردا ‎روزِ دیگری‌ست... ‎ احمد شاملو #ليلا_برخورداري #احمد_شاملو #شعرثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران