اشکان خطیبی ​​🔻در پی انتشار اخباری درباره تخریب منزل پدر شعر نو فارسی؛ جمعی از اهالی فرهنگ و هنر در نامه‌ای به محمد علی #نجفی، شهردار تهران خواستار حفظ خانه «نیما یوشیج» و تبدیل آن به موزه شدند. 📝خانه‌ام ابری‌ست/ یکسره روی زمین ابری‌ست با آن... (نیما) 
جناب آقای محمدعلی نجفی
شهردار ارجمند تهران
خانه‌ی نیما یوشیج در تهران بخشی از میراث فرهنگی ایران معاصر است که با همه‌ی بی‌مهری‌ها، هنوز  بر جای است. ما، اهل فرهنگ و هنر، از این بی‌مهری ها و نابه‌سامانی‌ها - به ویژه خبرهای ناگوار اخیر و شرایط تاسف‌بار حاضرِ این خانه- آشفته و نگرانیم و از جناب‌عالی می‌خواهیم با خرید این خانه توسط شهرداری تهران و سامان‌دهی و تغییر کاربری به عنوان "خانه-موزه‌ی نیما یوشیج"، این اثر ملی، تاریخی و فرهنگی را از گزند باد و باران، و سایه‌گستری ابرهای سیاه ویرانی و بی‌سامانی حفظ کنید.
#نيما_يوشيج class=
​​🔻در پی انتشار اخباری درباره تخریب منزل پدر شعر نو فارسی؛ جمعی از اهالی فرهنگ و هنر در نامه‌ای به محمد علی #نجفی، شهردار تهران خواستار حفظ خانه «نیما یوشیج» و تبدیل آن به موزه شدند. 📝خانه‌ام ابری‌ست/ یکسره روی زمین ابری‌ست با آن... (نیما) جناب آقای محمدعلی نجفی شهردار ارجمند تهران خانه‌ی نیما یوشیج در تهران بخشی از میراث فرهنگی ایران معاصر است که با همه‌ی بی‌مهری‌ها، هنوز بر جای است. ما، اهل فرهنگ و هنر، از این بی‌مهری ها و نابه‌سامانی‌ها - به ویژه خبرهای ناگوار اخیر و شرایط تاسف‌بار حاضرِ این خانه- آشفته و نگرانیم و از جناب‌عالی می‌خواهیم با خرید این خانه توسط شهرداری تهران و سامان‌دهی و تغییر کاربری به عنوان "خانه-موزه‌ی نیما یوشیج"، این اثر ملی، تاریخی و فرهنگی را از گزند باد و باران، و سایه‌گستری ابرهای سیاه ویرانی و بی‌سامانی حفظ کنید. #نيما_يوشيج



ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران