سوسن حسنی دخت :
يادداشت امروز من در كانال تلگرامم:

سالهاست #اختلاسهاي ميلياردي در كشور،  زخم هاي متعدد و عميقي بر قلب و مغز جامعه ايجاد كرده. زخمهايي كه بدون ترميم ، حالا مزمن شده و هرازگاهي ترشحات عفوني هم دارد . 
حالا شنيديم، دست جواني برای سرقت #گوسفندقطع شده. نه اينكه دزدي گوسفند كار خوبي باشد. نههههههه.  اما ناخودآگاه اين ضرب المثل در ذهنم تداعي مي شود كه "زورت  به بچه مي رسد ؟!!"
سوال  افكار عمومي اين است كه در اين شرايط نازيبا در كشور ، واقعا امكان نداشت حكم بهتري داده مي شد تا زخم تازه اي  ايجاد نشود؟!!!!
كاش شاهد #مجازات اختلاس‌ گران واقعي میلیاردی، #رانت‌خوار‌ها، #ویژه‌خوار‌ها، #آب خورها ، #زمين و #كوه خوارها  يا مجازات  كساني كه با تصميم گيري ها ي نابخردانه باعث حركت به سمت نابودي و تخريب منابع سرزميني شدند هم مي بوديم. كاش ميشد دلمان كمي خنك شود ...... class=
: يادداشت امروز من در كانال تلگرامم: سالهاست #اختلاسهاي ميلياردي در كشور، زخم هاي متعدد و عميقي بر قلب و مغز جامعه ايجاد كرده. زخمهايي كه بدون ترميم ، حالا مزمن شده و هرازگاهي ترشحات عفوني هم دارد . حالا شنيديم، دست جواني برای سرقت #گوسفندقطع شده. نه اينكه دزدي گوسفند كار خوبي باشد. نههههههه. اما ناخودآگاه اين ضرب المثل در ذهنم تداعي مي شود كه "زورت به بچه مي رسد ؟!!" سوال افكار عمومي اين است كه در اين شرايط نازيبا در كشور ، واقعا امكان نداشت حكم بهتري داده مي شد تا زخم تازه اي ايجاد نشود؟!!!! كاش شاهد #مجازات اختلاس‌ گران واقعي میلیاردی، #رانت‌خوار‌ها، #ویژه‌خوار‌ها، #آب خورها ، #زمين و #كوه خوارها يا مجازات كساني كه با تصميم گيري ها ي نابخردانه باعث حركت به سمت نابودي و تخريب منابع سرزميني شدند هم مي بوديم. كاش ميشد دلمان كمي خنك شود ......ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران