الهام پاوه نژاد .
می‌خواهم به موسیقی دل آرام کنم
نغمه ها
مرثیه‌هایی بی‌نفس.
می‌خواهم به شعر پناه ببرم
حروف
از هم گسسته می‌شوند.
در سکوت می‌نشینم
در تاریکیِ بی تو.
صبر
با  سُم ضربه‌های بم
موسیقی و شعرِ جهانم شده...
#الهام_پاوه_نژاد 
از مجموعه #قطعه_۹۴_ردیف_۸_شماره ...
#انتشارات_نیماژ .
پی‌نوشت: ماهِ نو مبارک باش!
.
#زمستان #بهمن class=
. می‌خواهم به موسیقی دل آرام کنم نغمه ها مرثیه‌هایی بی‌نفس. می‌خواهم به شعر پناه ببرم حروف از هم گسسته می‌شوند. در سکوت می‌نشینم در تاریکیِ بی تو. صبر با سُم ضربه‌های بم موسیقی و شعرِ جهانم شده... #الهام_پاوه_نژاد از مجموعه #قطعه_۹۴_ردیف_۸_شماره ... #انتشارات_نیماژ . پی‌نوشت: ماهِ نو مبارک باش! . #زمستان #بهمنثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران