بهاره رهنما دیشب بعد اجرای شنبه های “چشم هایی که مال توست”با دوستانی که به عشق اجرای این نمایش خیلی هاشون از شهر های دور ونزدیک با لطف برای دیدن این کار قدم رنجه می کنن، خانم دکتر مقدم که از مشهد تشریف اورده بودندو عزیزانی که حتی بار دهم و بیستمی است که به تماشای این عاشقانه مینشینند!و جمعی از روانکاوان عزیزکه این اثر رو از جنبه وسواس های عاطفی قابل ارزیابی و با ارزش دونستند و به دیدن کارمان امدند،هنرمند جوان و مستعد اذین رئوف و یار جانمان که بودنش همیشه قوت قلب است، ممنونم از شهرزاد جعفری عزیز که فرصت دیده شدن این نمایش عاشقانه رادر پردیس تیاتر شهرزاد مجددا برای شنبه ها با اعلام قبلی مهیا کرده است#عاشقانه#چشم_ها_یی_که_مال_توست #تیاتر_شهرزلد#شنبه_هاي_عاشقي #زن_بارلن#عشق#نوستالژی #نمایش پی نوشت : تا پایان سال فقط شنبه اینده📌هفت بهمن📌 و احتمالا📌 نوزدهم و بیست و ششم اسفند📌 اجرا خواهیم داشت خرید از تیوال. class=
دیشب بعد اجرای شنبه های “چشم هایی که مال توست”با دوستانی که به عشق اجرای این نمایش خیلی هاشون از شهر های دور ونزدیک با لطف برای دیدن این کار قدم رنجه می کنن، خانم دکتر مقدم که از مشهد تشریف اورده بودندو عزیزانی که حتی بار دهم و بیستمی است که به تماشای این عاشقانه مینشینند!و جمعی از روانکاوان عزیزکه این اثر رو از جنبه وسواس های عاطفی قابل ارزیابی و با ارزش دونستند و به دیدن کارمان امدند،هنرمند جوان و مستعد اذین رئوف و یار جانمان که بودنش همیشه قوت قلب است، ممنونم از شهرزاد جعفری عزیز که فرصت دیده شدن این نمایش عاشقانه رادر پردیس تیاتر شهرزاد مجددا برای شنبه ها با اعلام قبلی مهیا کرده است#عاشقانه#چشم_ها_یی_که_مال_توست #تیاتر_شهرزلد#شنبه_هاي_عاشقي #زن_بارلن#عشق#نوستالژی #نمایش پی نوشت : تا پایان سال فقط شنبه اینده📌هفت بهمن📌 و احتمالا📌 نوزدهم و بیست و ششم اسفند📌 اجرا خواهیم داشت خرید از تیوال.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران