مرجانه گلچین به سالها پيش برگشتم به روزهاي خوب تكرار نشدني ، به ايامي خوش كه در ان از بي حوصلگي ، درد و غم خبري نبود ، ١٩ ساله بودم كه در سريالهاي پر مخاطب ان روزگار با نام ازدواج پر ماجرا  و چراغ خانه با جناب منوچهر پور احمد برادر بزرگ جناب كيومرث پور احمد كه در ان سريالها سمت كارگردان داشتند اشنا شدم و براشون بازي كردم بسيار مهربان بودند ومانند يك پدر دوست داشتني امروز كه از سر بي خوابي خبرهارو  مرور ميكردم خبر فوت اين هنرمند عزيز بسيار متاثرم كرد اما چه ميشه كرد قطار زندگي است و ماهمه مسافران اين قطار تا كي نوبت به ما برسدو ما براي هميشه از اين قطار پياده شيم روحتون شاد جناب پور احمد 🙏تسليت به جامعه هنري و خانواده محترمشون🖤🙏 class=
به سالها پيش برگشتم به روزهاي خوب تكرار نشدني ، به ايامي خوش كه در ان از بي حوصلگي ، درد و غم خبري نبود ، ١٩ ساله بودم كه در سريالهاي پر مخاطب ان روزگار با نام ازدواج پر ماجرا و چراغ خانه با جناب منوچهر پور احمد برادر بزرگ جناب كيومرث پور احمد كه در ان سريالها سمت كارگردان داشتند اشنا شدم و براشون بازي كردم بسيار مهربان بودند ومانند يك پدر دوست داشتني امروز كه از سر بي خوابي خبرهارو مرور ميكردم خبر فوت اين هنرمند عزيز بسيار متاثرم كرد اما چه ميشه كرد قطار زندگي است و ماهمه مسافران اين قطار تا كي نوبت به ما برسدو ما براي هميشه از اين قطار پياده شيم روحتون شاد جناب پور احمد 🙏تسليت به جامعه هنري و خانواده محترمشون🖤🙏ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران