نسرین مقانلو .....
👌👍😊🌹🙏
هرشب قبل از خواب،
آنانی که آزارم دادند را
می بخشم و رها میکنم،
همه بحران هایم را به
خدا می سپارم ودر آغوش او (خدا) آرام می گیرم.
شبتان به رنگ خدا عزیزان.
.😊👌👍🙏🌹
#نسرین_مقانلو #بازیگر #تئاتر #تلویزیون_ایران #سینمای_ایران #تیر_ماهی #بخشش #خدا❤ 
#آرامش #هنرمندان_ایرانی class=
..... 👌👍😊🌹🙏 هرشب قبل از خواب، آنانی که آزارم دادند را می بخشم و رها میکنم، همه بحران هایم را به خدا می سپارم ودر آغوش او (خدا) آرام می گیرم. شبتان به رنگ خدا عزیزان. .😊👌👍🙏🌹 #نسرین_مقانلو #بازیگر #تئاتر #تلویزیون_ایران #سینمای_ایران #تیر_ماهی #بخشش #خدا❤ #آرامش #هنرمندان_ایرانیثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران