علی مسعودی سلام دوستان
همين الان گالرى كافه دوست خوبم جواد جان رضويان به اتفاق داداشى هادى جان شام بياتى،على اقا كاظمى،فرنام معنوى(دكتر خانوادگى)،حميد نجفى عزيز class=
سلام دوستان همين الان گالرى كافه دوست خوبم جواد جان رضويان به اتفاق داداشى هادى جان شام بياتى،على اقا كاظمى،فرنام معنوى(دكتر خانوادگى)،حميد نجفى عزيزثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران