هانیه توسلی اين هم تفال من به حافظ.
عجب غزل شاهكارى.عاشق بيت چهارم هستم و عاشق حافظ.به اميد روزهاى روشن براى همه❤️😍👌🏻🌹🌹🌹 class=
اين هم تفال من به حافظ. عجب غزل شاهكارى.عاشق بيت چهارم هستم و عاشق حافظ.به اميد روزهاى روشن براى همه❤️😍👌🏻🌹🌹🌹ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران