تهمینه میلانی نمايشگاه پوستر فيلم در مجموعه سام سنتر ( خيابان فرشته ) 
مقابل پوستر فيلم " بت شكن " بكارگرداني هنرمند فقيد اقاي " شاپور قريب " 
و

به احترام بزرگ مردسينماي ايران اقاي " بهروز وثوقي " 
سه شنبه ٢٨ بهمن ماه ١٣٩٦
نمايشگاه از ساعت ٤ تا ٨ به مدت يك ماه
عكس : عليرضا جهانگرد class=
نمايشگاه پوستر فيلم در مجموعه سام سنتر ( خيابان فرشته ) مقابل پوستر فيلم " بت شكن " بكارگرداني هنرمند فقيد اقاي " شاپور قريب " و به احترام بزرگ مردسينماي ايران اقاي " بهروز وثوقي " سه شنبه ٢٨ بهمن ماه ١٣٩٦ نمايشگاه از ساعت ٤ تا ٨ به مدت يك ماه عكس : عليرضا جهانگردثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران