فاطمه معتمدآریا ❌❌توجه ❌❌
دوستان و حاميان شريف
همانطور كه در رفع مشكلات همنوعان خود هميشه كنار هم بوديم امروز از شما خواهش ميكنيم براي كمك به نقاهتگاه حيوانات معلول و آسيب ديده صانعي كنار هم جمع شويم و دست در دست هم از آوارگي ١١٥ قلاده سگ معلول، قطع عضو، نابينا، ناشنوا و....جلوگيري كنيم. فاجعه اي در راه است ، اين حيوانات شرايط واگذاري و نگهداري در جايي جز مركز را ندارند، هر روز نياز به تميز شدن و جا به جايي دارن براي جلوگيري از زخم بستر،
اين نقاهتگاه به شدت به مشكل مالي برخورده ١٠٠ ميليون بدهي وجود دارد . و تمامي اسناد و مدارك جهت شفاف سازي موضوع موجود است.هجوم طلبكاران امروز  به اين مركز باعث آشفتگي كارگران شده و همين امر باعث ايجاد اختلال در گردش امور نقاهتگاه گشته است. صاحب ملك كه طلب اجاره را دارد به مركز امد و چك هاي خانم صانعي را بر گشت زد و تهديد كرد اگر تا يك هفته ديگه اجاره پرداخت نشه مركز بايد تخليه بشه ، صبح هم بنا امد كه ٣٠ ميليون طلب كار ، حقوق كارگرا عقب افتاده ، و متاسفانه با وجود تعداد بالاي فالور هاي صفحه ميزان كمك ها صفر است بنيانگذار اين مركز مريم صانعي ( فاطمه اويژگان ) در شرايط روحي و جسمي بسيار بدي قرار گرفته و وضيعت نگران كننده اي دارد .خواهشمنديم دست ياريتان را دريغ نكنيد و ايشان را در سپري كردن اين بحران همراهي كنيد،كمك هاي خود را به شماره حساب پايين واريز نماييد ، و براي شفاف سازي فيش ها را براي ما در همين صفحه ارسال كنيد.با احترام ماهور احمدي
6104 3379 5049 0449
به نام فاطمه اويژگان#نقاهتگاه_صانعي#سگ_معلول#سگ_حمايتي
https://www.instagram.com/p/BWRofa9FGt2/ class=
❌❌توجه ❌❌ دوستان و حاميان شريف همانطور كه در رفع مشكلات همنوعان خود هميشه كنار هم بوديم امروز از شما خواهش ميكنيم براي كمك به نقاهتگاه حيوانات معلول و آسيب ديده صانعي كنار هم جمع شويم و دست در دست هم از آوارگي ١١٥ قلاده سگ معلول، قطع عضو، نابينا، ناشنوا و....جلوگيري كنيم. فاجعه اي در راه است ، اين حيوانات شرايط واگذاري و نگهداري در جايي جز مركز را ندارند، هر روز نياز به تميز شدن و جا به جايي دارن براي جلوگيري از زخم بستر، اين نقاهتگاه به شدت به مشكل مالي برخورده ١٠٠ ميليون بدهي وجود دارد . و تمامي اسناد و مدارك جهت شفاف سازي موضوع موجود است.هجوم طلبكاران امروز به اين مركز باعث آشفتگي كارگران شده و همين امر باعث ايجاد اختلال در گردش امور نقاهتگاه گشته است. صاحب ملك كه طلب اجاره را دارد به مركز امد و چك هاي خانم صانعي را بر گشت زد و تهديد كرد اگر تا يك هفته ديگه اجاره پرداخت نشه مركز بايد تخليه بشه ، صبح هم بنا امد كه ٣٠ ميليون طلب كار ، حقوق كارگرا عقب افتاده ، و متاسفانه با وجود تعداد بالاي فالور هاي صفحه ميزان كمك ها صفر است بنيانگذار اين مركز مريم صانعي ( فاطمه اويژگان ) در شرايط روحي و جسمي بسيار بدي قرار گرفته و وضيعت نگران كننده اي دارد .خواهشمنديم دست ياريتان را دريغ نكنيد و ايشان را در سپري كردن اين بحران همراهي كنيد،كمك هاي خود را به شماره حساب پايين واريز نماييد ، و براي شفاف سازي فيش ها را براي ما در همين صفحه ارسال كنيد.با احترام ماهور احمدي 6104 3379 5049 0449 به نام فاطمه اويژگان#نقاهتگاه_صانعي#سگ_معلول#سگ_حمايتي https://www.instagram.com/p/BWRofa9FGt2/ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران