ترلان پروانه هرجا که باشی زندگی، 
زندگی است، 
زندگی درون ماست نه بیرون ما. 
آن جا تنها نخواهم بود. 
انسان بودن میانِ دیگر آدمیان و انسان ماندن. 
نومید نشدن و سقوط نکردن در مصیبت هایی که ممکن است سرت بیاید؛ 
زندگی یعنی همین، کارِ زندگی همین است. من این را درک کرده‌ام. .
.

#فیودور_داستایوفسکی
#اميرعلي_ق 
#ترلان_پروانه class=
هرجا که باشی زندگی، زندگی است، زندگی درون ماست نه بیرون ما. آن جا تنها نخواهم بود. انسان بودن میانِ دیگر آدمیان و انسان ماندن. نومید نشدن و سقوط نکردن در مصیبت هایی که ممکن است سرت بیاید؛ زندگی یعنی همین، کارِ زندگی همین است. من این را درک کرده‌ام. . . #فیودور_داستایوفسکی #اميرعلي_ق #ترلان_پروانهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران