دوستان عزيز و جانم براي مادرم دعا كنيد كه با سرطان مي جنگد🙏🏻. . . . #سرطان#خدايا#مادرم#ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران