ژیلا امیرشاهی باورم بر اين است كه دستي كه به ياري كسي حركتي مي كند،دست ديگرش در دست خداست ..................به تمام مردم سرزمينم تسليت مي گم،عزيزان عزادار غيور كرمانشاهيمان با شما همدرديم،دوستان جانم همانطوريكه حتماً مطلع هستيد هموطنان زلزله زده در كرمانشاه به كمك ما امروز احتياج دارن،با مختصري جستجو مي تونيم منابع مطمئني از ميان مردم و سازمانها پيدا كنيم و به ياري عزيزان زلزله زده بشتابيم.........
اي كه دستت مي رسد كاري بكن
پيش از آن كز تو نيايد هيچكار.
.
.
.
#كرمانشاه🖤 #تسليت#همدردي#به_ياري_هموطنان_زلزله زده_كرمانشاه_برخيزيم# class=
باورم بر اين است كه دستي كه به ياري كسي حركتي مي كند،دست ديگرش در دست خداست ..................به تمام مردم سرزمينم تسليت مي گم،عزيزان عزادار غيور كرمانشاهيمان با شما همدرديم،دوستان جانم همانطوريكه حتماً مطلع هستيد هموطنان زلزله زده در كرمانشاه به كمك ما امروز احتياج دارن،با مختصري جستجو مي تونيم منابع مطمئني از ميان مردم و سازمانها پيدا كنيم و به ياري عزيزان زلزله زده بشتابيم......... اي كه دستت مي رسد كاري بكن پيش از آن كز تو نيايد هيچكار. . . . #كرمانشاه🖤 #تسليت#همدردي#به_ياري_هموطنان_زلزله زده_كرمانشاه_برخيزيم#ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران