🌹 آذرخانم چادر گلدارت را سر كن... موقع آمدن توست... بيا آبان به سختي يك حادثه گذشت. اندوه بار و بي وفا گذشت. آذر ماه من... لطفا با خودت يك ليوان چاي لاهيجان بياور، دل مردمان اينجا سرد شده. آذر خانم... آرام بيا؛ آرام بمان؛ زمان رفتنت، آرام درب پاييز را ببند... ─┅─═इई 🍂🍁🍁🍂ईइ═─┅─. . . #آخرين_ماه_پائيز_به خير#ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران