ژیلا امیرشاهی دنيا همه هيچ و اهل دنيا همه هيچ
اي هيچ براي هيچ بر هيچ مپيچ
داني كه پس از عمر چه ماند باقي
مهر است و محبت است و باقي همه هيچ
.
.
.
#هيچ#استاد_پرويز_تناولي#مهر #محبت#هيچ class=
دنيا همه هيچ و اهل دنيا همه هيچ اي هيچ براي هيچ بر هيچ مپيچ داني كه پس از عمر چه ماند باقي مهر است و محبت است و باقي همه هيچ . . . #هيچ#استاد_پرويز_تناولي#مهر #محبت#هيچثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران