نمایشنامه‌خوانی هیچ کجا، هیچ زمان به نویسندگی و کارگردانی «احمد فیاض» با بازی (نقش خوانان): السا فیروز آذر مرتضی خالقی نگار کبیر 📅 تاریخ ۳۰ دی ۷ بهمن و ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ | تنها ۳ اجرا ⏰ ۱۹:۳۰ (۶۰ دقیقه) 📍 پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک | خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی @elsafirouzazarثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران