کورش سلیمانی ❄️
و من در خيابان ديدم همين اندك هم 
چه بسيار شوق به دل و چشم مردم آورد ... class=
❄️ و من در خيابان ديدم همين اندك هم چه بسيار شوق به دل و چشم مردم آورد ...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران