✅ با لطف و همياري شما مردم عزيز🇮🇷 اولين محموله شامل بيش از ١٢٠٠ چادر براي اسكان زلزله زدگان كرمانشاه بارگيري و ارسال شد . . @780ir #كنارتم_هموطنثبت دیدگاه شما