هلال احمر ارگانی با پرچم صلح با مشارکت مردم دوستان عزیز برای ارسال وسایل خود به مناطق زلزله زده میتوانید به نشانی هلال احمر تهران ،میدان انقلاب به سمت جنوب،خیابان کارگر جنوبی /دومین کوچه سمت راست ،شهید مهدی زاده مراجعه کنید و از نزدیک از چگونگی ارسال باخبر بشید و هم در دسته بندی و کمک به دوستان هلال احمر حضور داشته باشید وسایل مورد نیاز آسیب دیدگان پتو،وسائل گرم کننده،لباس گرم،آب معدنی ،شیر خشک،پوشک بچه ،نوار بهداشتی، کنسرو بیست و چهار ساعتهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران