بهنوش بختیاری هموطن عزیز ... مهربان ... یاور همیشگی
امیدواریم که سرما، هیچگاه به جانت نرسد . هموطنان زیادی در سرمای این شب ها به امید گرمی مهربانی های تو مانده اند. 🔸شماره حساب 8147107665
🔸شماره کارت 6104337686894997
🔸بانک ملت  بنام موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر - شعبه سنندج
🔸شماره گیری از طریق موبایل
*۷۳۳*۷*۳# class=
هموطن عزیز ... مهربان ... یاور همیشگی امیدواریم که سرما، هیچگاه به جانت نرسد . هموطنان زیادی در سرمای این شب ها به امید گرمی مهربانی های تو مانده اند. 🔸شماره حساب 8147107665 🔸شماره کارت 6104337686894997 🔸بانک ملت بنام موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر - شعبه سنندج 🔸شماره گیری از طریق موبایل *۷۳۳*۷*۳#ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران