ابراهیم شفیعی خانم نعیمه نظامدوست عزیز زادروزتون فرخنده...همیشه سالم باشید و لبتون خندان.
این روزها هممون روزهای غمگینی رو سپری میکنیم ولی این پست بهانه ای برای تقدیر از مهربانیتون هست. زنده باشید. class=
خانم نعیمه نظامدوست عزیز زادروزتون فرخنده...همیشه سالم باشید و لبتون خندان. این روزها هممون روزهای غمگینی رو سپری میکنیم ولی این پست بهانه ای برای تقدیر از مهربانیتون هست. زنده باشید.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران