داوود عابدی كانال ورزش شبكه خبر
⚫️ متاسفانه خواهر و برادر قهرمان ووشو به نامهای فاطیما رضایی دارنده مدال نقره نونهالان ساندا قهرمانی کشور و امیر حسین رضایی قهرمان ووشو استان بهمراه خانواده در زلزله جان خودرا از دست دادند
@IRINNsport class=
كانال ورزش شبكه خبر ⚫️ متاسفانه خواهر و برادر قهرمان ووشو به نامهای فاطیما رضایی دارنده مدال نقره نونهالان ساندا قهرمانی کشور و امیر حسین رضایی قهرمان ووشو استان بهمراه خانواده در زلزله جان خودرا از دست دادند @IRINNsportثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران