مرجانه گلچین متاسفانه در بين بسته هـا ي دارو و اذوقه هـاي إرسالي اين موارد هـم گزارش شده قبل از وقوع حادثه كه با عدم رعايت استانداردهاي ساخت در مسكن مهـر هموطنان عزيز و مظلوممان مورد بي مهـري قرا گرفتندواين هـم شد  نتيجه اش😔 حداقل الان سلامت بازماندگان و ومجروحان مظلوم اين حادثه دلخراش رو به خطر نيندازين( ازكمك هـاي نيروهاي دلسوز هـميشه در صحنه مردمي هلال احمر وهرانكس كه دلش براي انسانيت مي تپد به سهم خودم بسيار سپاسگذارم🙏🌹 class=
متاسفانه در بين بسته هـا ي دارو و اذوقه هـاي إرسالي اين موارد هـم گزارش شده قبل از وقوع حادثه كه با عدم رعايت استانداردهاي ساخت در مسكن مهـر هموطنان عزيز و مظلوممان مورد بي مهـري قرا گرفتندواين هـم شد نتيجه اش😔 حداقل الان سلامت بازماندگان و ومجروحان مظلوم اين حادثه دلخراش رو به خطر نيندازين( ازكمك هـاي نيروهاي دلسوز هـميشه در صحنه مردمي هلال احمر وهرانكس كه دلش براي انسانيت مي تپد به سهم خودم بسيار سپاسگذارم🙏🌹ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران