علی اوجی اطلاعيه 
دوستان و همراهان عزيزم پيش از اين اعلام كرده بوديم دهمين آلبوم موسيقى رضا يزدانى  با نام درهم به تهيه كنندگى بنده در روز چهارشنبه مورخ ٩٦/٨/٢٤ منتشر خواهد شد ... ولى بدليل زلزله ايى كه غرب كشور را لرزاند و هموطنان عزيز مارو 
به سوگ عزيزانشان نشاند و دل هاى ما را نيز در هم كوبيد 
و به شدت اندوهگين ساخت ...
به احترام مردم ايران عزيز 
انتشار آلبوم درهم را به تاريخ ٩٦/٨/٢٩ 
يعنى دوشنبه هفته آينده موكول كرديم ... به اميد آباد شدن هر چه سريع تر مناطق زلزله زده 
و صبر براى بازماندگان اين فاجعه بزرگ .. .
پ ن : بخشى از درامد كنسرت ٢ آذر به زلزله زدگان تعلق خواهد گرفت... class=
اطلاعيه دوستان و همراهان عزيزم پيش از اين اعلام كرده بوديم دهمين آلبوم موسيقى رضا يزدانى با نام درهم به تهيه كنندگى بنده در روز چهارشنبه مورخ ٩٦/٨/٢٤ منتشر خواهد شد ... ولى بدليل زلزله ايى كه غرب كشور را لرزاند و هموطنان عزيز مارو به سوگ عزيزانشان نشاند و دل هاى ما را نيز در هم كوبيد و به شدت اندوهگين ساخت ... به احترام مردم ايران عزيز انتشار آلبوم درهم را به تاريخ ٩٦/٨/٢٩ يعنى دوشنبه هفته آينده موكول كرديم ... به اميد آباد شدن هر چه سريع تر مناطق زلزله زده و صبر براى بازماندگان اين فاجعه بزرگ .. . پ ن : بخشى از درامد كنسرت ٢ آذر به زلزله زدگان تعلق خواهد گرفت...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران