محمد علیزاده سه سال شد و چه زود از اون خاطرات تلخ گذشت😔سه سال نديدمت و دلم مثل هميشه برات تنگ،تنگ،تنگه😔رفيق بامعرفت در اغوش خدا خوب بخوابى🙏🙏🙏🙏 class=
سه سال شد و چه زود از اون خاطرات تلخ گذشت😔سه سال نديدمت و دلم مثل هميشه برات تنگ،تنگ،تنگه😔رفيق بامعرفت در اغوش خدا خوب بخوابى🙏🙏🙏🙏ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران