#dariushfarziaee#amoopoorang هموطنانمان در کرمانشاه چشم انتظار کمکهای ما هستند .. #داریوش_فرضیایی#زلزله_کرمانشاه#عموپورنگ#کمکهای_مردمیثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران