تهمینه میلانی محمد نیک بین تهیه کننده ی فیلم " ملی و راههای نرفته اش " خبر داد : 
کلیه فروش فیلم " ملی و راههای نرفته اش " در روز چهارشنبه 24 آبان ( همین هفته ی ) به هموطنان زلزله زده اختصاص خواهد یافت . class=
محمد نیک بین تهیه کننده ی فیلم " ملی و راههای نرفته اش " خبر داد : کلیه فروش فیلم " ملی و راههای نرفته اش " در روز چهارشنبه 24 آبان ( همین هفته ی ) به هموطنان زلزله زده اختصاص خواهد یافت .ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران