علی انصاریان .
سلام.... چى بگم از چى بگم آخه ،،وقتى خودمون به خودمون رحم نميكنيم ،،ديشب راهزن ها به محموله هاى امداد حمله كردند همه رو دزديدند،،،،آب معدنى ٤ سال قبل و برديم اونجا پخش كنيم ،،،،هوا سرده هوا سردتر هم ميشه آقا دزده اين چند روز از كرمانشاه دزدى نكن بذار حال مردم خوب بشه و از سرما كسى از بين نره از مسكن مهر كه چى بايد گفت كه همه گفتند ،،حتما قيامتى هم وجود داره اگه اونم منكر نشيد پس بايد جواب داد .... از ماست كه بر ماست ،،،،اميدوارم كسانى كه دارند كمك جمع ميكنند واقعا برسونند به مردم كرمانشاه كه الان سخت احتياج دارند ،،،شعار نديم كه ما ميريم از اينجا هم ميشه كمك كرد ،،،من فقط تونستم تعدادى پتو بفرستم ،،،اميدوارم و ايشالا بدستشون برسه،،،، چه پاييز تلخى شده.... يا على ٣٣،٢٤

تمام عكس ها در كانال من هست ،،خوشحال ميشم ببينيد class=
. سلام.... چى بگم از چى بگم آخه ،،وقتى خودمون به خودمون رحم نميكنيم ،،ديشب راهزن ها به محموله هاى امداد حمله كردند همه رو دزديدند،،،،آب معدنى ٤ سال قبل و برديم اونجا پخش كنيم ،،،،هوا سرده هوا سردتر هم ميشه آقا دزده اين چند روز از كرمانشاه دزدى نكن بذار حال مردم خوب بشه و از سرما كسى از بين نره از مسكن مهر كه چى بايد گفت كه همه گفتند ،،حتما قيامتى هم وجود داره اگه اونم منكر نشيد پس بايد جواب داد .... از ماست كه بر ماست ،،،،اميدوارم كسانى كه دارند كمك جمع ميكنند واقعا برسونند به مردم كرمانشاه كه الان سخت احتياج دارند ،،،شعار نديم كه ما ميريم از اينجا هم ميشه كمك كرد ،،،من فقط تونستم تعدادى پتو بفرستم ،،،اميدوارم و ايشالا بدستشون برسه،،،، چه پاييز تلخى شده.... يا على ٣٣،٢٤ تمام عكس ها در كانال من هست ،،خوشحال ميشم ببينيدثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران