رضا یزدانی .
آلبوم درهم براى انتشار آماده ست و طبق برنامه، فردا بايد به دستتون برسه...
ولى دست و دلممون راضى به انتشار آلبوم در اين شرايط نيست،  وقتي هر لحظه ذهنمون پُره از تصوير انسانهاى زير آوار، خونه هاى خراب شده و تصوير بچه هايي كه كنار تل خاك و اجساد عزيزان و بستگانشون هستن ...
تصميم گرفتيم به خاطر همدردى و همدلى انتشار آلبوم رو به دوشنبه آينده موكول كنيم و بخشى از درآمد كنسرت ٢ آذر رو به زلزله زدگان عزيز اختصاص بديم...
آرزوى سلامتى آرامش ر صبر براى اين عزيزان را از خداوند متعال خواستاريم...
پ ن:
از دوشنبه٢٩ ام تا پنجشنبه دوم كه روز كنسرته ٤ روز فرصت براى حفظ كردن ٦ترانه جديدى كه از آلبوم درهم اجرا ميشه هست...ترانه هارو اعلام ميكنم كه اون ٦ تارو حفظ بشين... class=
. آلبوم درهم براى انتشار آماده ست و طبق برنامه، فردا بايد به دستتون برسه... ولى دست و دلممون راضى به انتشار آلبوم در اين شرايط نيست، وقتي هر لحظه ذهنمون پُره از تصوير انسانهاى زير آوار، خونه هاى خراب شده و تصوير بچه هايي كه كنار تل خاك و اجساد عزيزان و بستگانشون هستن ... تصميم گرفتيم به خاطر همدردى و همدلى انتشار آلبوم رو به دوشنبه آينده موكول كنيم و بخشى از درآمد كنسرت ٢ آذر رو به زلزله زدگان عزيز اختصاص بديم... آرزوى سلامتى آرامش ر صبر براى اين عزيزان را از خداوند متعال خواستاريم... پ ن: از دوشنبه٢٩ ام تا پنجشنبه دوم كه روز كنسرته ٤ روز فرصت براى حفظ كردن ٦ترانه جديدى كه از آلبوم درهم اجرا ميشه هست...ترانه هارو اعلام ميكنم كه اون ٦ تارو حفظ بشين...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران