❌ بی تدبیری در توزیع اقلام مورد نیاز زلزله‌زدگان باعث شد، اجناس قبل از رسیدن به مناطق زلزله‌زده ، در کنار جاده و بین رهگذران و مسافران شهرهاي ديگر و سودجویان توزیع شود! ❌رحم و مروت از بين رفته!به آب هزارتومني هم رحم نميكنن. شرم بر ماثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران