😑 شب گذشته راهزنان در گردنه مسیر کرمانشاه به سرپل ذهاب با بستن راه محموله‌های امدادی حدود 2000 چادر و پتو را به سرقت برده‌اند. پس از این راهزنی، یگان ویژه در این مسیر مستقر شده است و محموله ها با يگان ويژه اسكورت ميشود. ⭕️خوب معلومه به خود شهر نميرسه چه برسه به روستاها. اوني كه ماشين داري راه افتادي توي جاده،چادر ميخواستي چيكار!؟!؟!ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران