بهار ارجمند سلام 
قابل استحضار مسئولین فرهنگی :
با توجه به اتفاق ناگوار در کرمانشاه و تقویت روحی مردم بخصوص کودکان به همین دلیل گروه نمایش عروسکی هاپوخان و چندتن از هنرمندان سیما و خوش سابقه داوطلبانه برای چندین روز می توانند برنامه نمایش عروسکی شاد و برنامه های متنوع در این خصوص در شهرهای حادثه ديده اجرا نمایند. اگر همکاری هر ارگاني در تامین رفت و آمد و اسکان و محلی برای اجرا یا اصلا بصورت پرتابل مهیا باشد، با می توانیم خدمت رسانی فرهنگی و روحی برای این عزیزان انجام دهیم.
ممنونم از همدلی هر ارگانی
با سپاس
حسین عالم بخش نویسنده و کارگردان نمایش خاتون

09351005991 class=
سلام قابل استحضار مسئولین فرهنگی : با توجه به اتفاق ناگوار در کرمانشاه و تقویت روحی مردم بخصوص کودکان به همین دلیل گروه نمایش عروسکی هاپوخان و چندتن از هنرمندان سیما و خوش سابقه داوطلبانه برای چندین روز می توانند برنامه نمایش عروسکی شاد و برنامه های متنوع در این خصوص در شهرهای حادثه ديده اجرا نمایند. اگر همکاری هر ارگاني در تامین رفت و آمد و اسکان و محلی برای اجرا یا اصلا بصورت پرتابل مهیا باشد، با می توانیم خدمت رسانی فرهنگی و روحی برای این عزیزان انجام دهیم. ممنونم از همدلی هر ارگانی با سپاس حسین عالم بخش نویسنده و کارگردان نمایش خاتون 09351005991ثبت دیدگاه شما