المیرا شریفی مقدم #زلزله
پتو ،موادغذايي مثل كنسروها و خرما ،آب و اقلام بهداشتي مورد نياز است. class=
#زلزله پتو ،موادغذايي مثل كنسروها و خرما ،آب و اقلام بهداشتي مورد نياز است.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران