تهمینه میلانی ٤٥٠ كشته و ٧٥٠٠ زخمي هموطن ! اما چرا ؟
مسئول استاندارد سازي در كشور ما كيست ؟
مگر نه اينكه استانداردهاي جهاني تنها  براي احتمال يك درصد خطر احتمالي ، رعايت مي شود . 
تا كي قرار است غافلگير شويم ؟
حالمان بداست ، خيلي . 
غمگينيم و دستمان به جايي نمي رسد . class=
٤٥٠ كشته و ٧٥٠٠ زخمي هموطن ! اما چرا ؟ مسئول استاندارد سازي در كشور ما كيست ؟ مگر نه اينكه استانداردهاي جهاني تنها براي احتمال يك درصد خطر احتمالي ، رعايت مي شود . تا كي قرار است غافلگير شويم ؟ حالمان بداست ، خيلي . غمگينيم و دستمان به جايي نمي رسد .ثبت دیدگاه شما