بهار ارجمند .
ايرانم داغ دارد
ايرانم درد دارد...
#هموطن_تسلیت #كردستان #كرمانشاهم_تسليت class=
. ايرانم داغ دارد ايرانم درد دارد... #هموطن_تسلیت #كردستان #كرمانشاهم_تسليتثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران