تهمینه میلانی فاجعه بزرگتر از ان بود كه گفته مي شد !
 ديشب باهمسرم پاي شبكه خبر نشستيم و گوينده شبكه خبر هر لحظه  تصاوير خيابان ها ي شهر هاي زلزله زده را نشان مي داد  و  مي گفت همه چيز عادي است و ما با خيال راحت خوابيديم .
اما صبح 
۳۳۶ نفر؛ جدیدترین آمار کشته‌شدگان درزلزله بود .
عزاي بزرگ ديگري براي سرزمين ما .
ايران تسليت . class=
فاجعه بزرگتر از ان بود كه گفته مي شد ! ديشب باهمسرم پاي شبكه خبر نشستيم و گوينده شبكه خبر هر لحظه تصاوير خيابان ها ي شهر هاي زلزله زده را نشان مي داد و مي گفت همه چيز عادي است و ما با خيال راحت خوابيديم . اما صبح ۳۳۶ نفر؛ جدیدترین آمار کشته‌شدگان درزلزله بود . عزاي بزرگ ديگري براي سرزمين ما . ايران تسليت .ثبت دیدگاه شما