حاج‌رضایی کارشناس فوتبال: وقتی خواهرتان، دخترتان، و همسرتان را راه نمی‌دهند، چه واکنشی نشان می‌دهید؟ چرا می‌روید ورزشگاه !؟ثبت دیدگاه شما