رامبد جوان .
جاى همه ى شما عزيزان خالى🏴.
..‏‎
محمود گبرلو - غلامرضا موسوی-  جواد نوروزبیگی-ايمان صفايي- بهرنگ توفیقی- حجت قاسم زاده- کمال تبریزی- سروش صحت - حسین رفیعی و شيبان خاقانى
‏‎و خيلى ديگه از دوستان سينما و غير سينما والبته مردم محل و...
‏‎هرسال اربعين به منزل محمدرضا تخت كشيان( بين كمال تبريزى و حسين رفيعى ايستاده)  مى ريم تا قرمه سبزى نذرى رو به خونه هامون ببريم. class=
. جاى همه ى شما عزيزان خالى🏴. ..‏‎ محمود گبرلو - غلامرضا موسوی- جواد نوروزبیگی-ايمان صفايي- بهرنگ توفیقی- حجت قاسم زاده- کمال تبریزی- سروش صحت - حسین رفیعی و شيبان خاقانى ‏‎و خيلى ديگه از دوستان سينما و غير سينما والبته مردم محل و... ‏‎هرسال اربعين به منزل محمدرضا تخت كشيان( بين كمال تبريزى و حسين رفيعى ايستاده) مى ريم تا قرمه سبزى نذرى رو به خونه هامون ببريم.ثبت دیدگاه شما