تهمینه میلانی آقای کریم ساعی انسان بزرگی که ، 
چنارهای خیابان ولیعصر را کاشت ، 
پارک ساعی را بنا نهاد و رشته جنگل بانی را وارد دانشگاه کرد. class=
آقای کریم ساعی انسان بزرگی که ، چنارهای خیابان ولیعصر را کاشت ، پارک ساعی را بنا نهاد و رشته جنگل بانی را وارد دانشگاه کرد.ثبت دیدگاه شما