تهمینه میلانی علی‌رغم تهدیدات منطقه‌ای فراوان، از جمله استفاده از خليج عربي به جاي خليج فارس . اقدامات ضد ملی يكي از نهادهای کشور علیه اقوام ادامه دارد؛ اداره نظارت نظارت بر اماکن عمومی فارس، واژه‌ کردی «ژینا» را به علت کردی بودن، غیر ایرانی خواند!

جالب اينكه نام دختر ما " ژينا " است . به مفوم زندگي زود رس، يا شكوفه اي كه در برف  به دنيا مي آيد . class=
علی‌رغم تهدیدات منطقه‌ای فراوان، از جمله استفاده از خليج عربي به جاي خليج فارس . اقدامات ضد ملی يكي از نهادهای کشور علیه اقوام ادامه دارد؛ اداره نظارت نظارت بر اماکن عمومی فارس، واژه‌ کردی «ژینا» را به علت کردی بودن، غیر ایرانی خواند! جالب اينكه نام دختر ما " ژينا " است . به مفوم زندگي زود رس، يا شكوفه اي كه در برف به دنيا مي آيد .ثبت دیدگاه شما