‎جلسه نقد و بررسی روانشناختي و اجتماعي فیلم " ملی و راههای نرفته اش " به اتفاق همسرم محمد نيك بين ، آقای دکتر تولایی، و اجرای آقای خورشید نام در سینما١٥ تك يزد ابان ٩٦ اكران فيلم بدون پخش تيزر از تلويزيون و با تبليغات دهان به دهان فردا ، وارد هشتمين هفته ي نمايش خود در سينماهاي تهران شهر ها ي سراسر كشور مي شود .ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران